Przygotowanie pliku do druku

Przygotowanie pliku do druku dla drukarni offsetowej Bojar-Druk w Łodzi jest najważniejszym procesem aby wydruk odzwierciedlał Twój projekt. Jeżeli chcesz wydrukować samodzielnie zaprojektowany produkt, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku PDF

Zapisz swój projekt w formacie PDF. Pamiętaj, aby przed zapisem zamienić fonty na krzywe i spłaszczyć wszystkie warstwy.

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku Spady

Przygotuj swój projekt w skali 1:1. Oznacza to, że plik musi mieć dokładnie ten sam format, w jakim chcesz otrzymać swój finalny wydruk. Format docelowy netto należy powiększyć o spady po 3 mm z każdej strony.

Spad to dodatkowy obszar, który jest usuwany podczas cięcia. Twoje grafiki, tła lub zdjęcia powinny wychodzić poza docelową krawędź strony i zawierać się w spadach.

Zalecamy również zachowanie bezpiecznych marginesów w projekcie, tzn. umieszczanie tekstów i istotnych elementów grafik co najmniej 3 mm od krawędzi formatu netto projektu.

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku Format

Projektując plik do druku, pamiętaj, że maksymalny format zadruku netto w Drukarni Bojar-Druk to 413×307 mm, a minimalny dopuszczalny format użytku to 40×40 mm

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku CMYK

Upewnij się, że rozdzielczość grafik, obrazów i zdjęć w Twoim projekcie nie jest mniejsza niż 300 dpi. Projekt musi być również utworzony w przestrzeni barwnej CMYK i nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów.

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku Nafarbienie

Nafarbienie to suma intensywności każdej z użytych farb. Jeśli nafarbienie będzie za wysokie, to pojawią się problemy w druku, takie jak np. kompletne zalanie farbą danego obszaru pracy, przez co szczegóły w cieniach będą niewidoczne.

Maksymalna dopuszczalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż 300%.

Czerń głęboka to kolor zbudowany z czterech podstawowych kolorów poligraficznych CMYK. Stosuje się ją w celu uzyskania jednolitej apli w kolorze czarnym, gdy 100% wartości dla Black nie daje satysfakcjonującego efektu (mogą być widoczne prześwity podłoża).

W celu uzyskania głębokiej czerni dobierz następujące składowe kolorów: C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%.

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku UV

Jeśli wybierasz opcję uszlachetnienia lakierem UV, dołącz maskę do swojego projektu. Maska zawiera informację o tym, gdzie ma być umieszczony lakier UV. Musi zatem być utworzona w tym samym formacie co projekt, którego dotyczy, i powinna zawierać tylko elementy przeznaczone do pokrycia lakierem. Elementy graficzne w masce muszą być zbudowane ze 100% K.

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku Układ

Jeśli tworzysz wielostronicowy dokument, pamiętaj, że w takim projekcie wszystkie strony powinny mieć ten sam format oraz że powinny być ustawione w tej samej orientacji i w docelowej kolejności.

Nie zapomnij uwzględnić również wakatów, czyli pustych stron (jeśli takie występują w Twoim projekcie).

Drukarnia offsetowa Bojar-Druk w Łodzi Przygotowanie pliku Fonty

Zdarza się, że font niezamieniony na krzywe może nie zostać rozpoznany lub automatycznie podmieniony na inny. Dlatego przed zapisem, upewnij się, że wszystkie fonty w Twoim projekcie zostały zamienione na krzywe.

1. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi

> dla krojów jednoelementowych 6 pkt,

> dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

2. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:

> dla krojów jednoelementowych 8 pkt,

> dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

3. Czarne, małe teksty powinny mieć 100% K.

4. Czarne teksty powyżej 24 pkt mogą być zbudowane z czterech składowych kolorów.

5. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt.

6. Linie wykonane w kontrze lub więcej niż jednym kolorem powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

Posiadając poprawnie przygotowany plik do druku, prześlij go nam na nasz adres e-mail: biuro@bojar-druk.eu (max 25 mb) lub skontaktuj się z nami w celu sposobu dostarczenia pliku.